مثل قالی کرمون

هرچی پا می خوری بهتر می شی !

ایران طی قرنهای متمادی به عنوان سرزمین بافندگان فرشهای زیبا و بدیع شهرت جهانی یافته است .قالی های بافت کرمان در ایجاد ، تداوم و اوج این شهرت نقش بسزایی داشته اند بطوریکه نام کرمان با قالی کرمان عجین شده و کرمان را با قالی کرمان می شناسند . در استان کرمان همچون سایر نقاط ایران ، قالی به دو گونه بافته می شود . فرشهایی که کارکردشان جلوه گری در خانه های شهر نشینان است ، طرح این گونه فرشها حاصل تراوش ذهن استادان هنر مند و تار و پودشان قوام یافته ی پنجه های سِحر آفرین بافندگان میباشد و عموماً در مناطق مختلف شهرهای کرمان ، راور ، رفسنجان ، شهداد ، گلباف ، اندوهجرد ، راین ، زرند و ساردوئیه تولید می گردند . نقش گل محمدی دارای بالاترین بسامد در طراحی فرش کرمان است که معروفترین کارکرد آن در طرح های سبزیکارراور و قالی گل سرخی اسفندقه مشاهده می گردد .از مشهور ترین نقش های بافته شده در کرمان میتوان به طرح های قاب قرآنی ، ستونی ، قابی ، خشتی ، گلدانی ، سرام ،عطیه ، جنگلی ، شکارگاه ، انواع لچک ترنج های زیبا و سبزیکاریهای راور اشاره نمود .

فرش دستباف (قالی) کرمان با دونوع گره فارسی و ترکی بافته می شود . اهمیت ، مقاومت و پایداری قالی کرمان تا به حدی است که در ادبیات عالم آرای ایران زمین نیز رسوخ کرده وضرب المثلی که عنوان این مقاله است بیانگر این حقیقت می باشد . قالی در کرمان به دو صورت، گره ای (کمان بالا ) و بدون گره ( کمان شیب ) بافته می شود . فرش ( کمان بالا ) با بافت گره ای ، فرش اصیل و اصولی کرمان است که ضرب المثل معروف نیز در خصوص ارزش و اهمیت این نوع بافت رقم خورده است . اکنون بیشترین فرش که تحت نام قالی کرمان به بازارها راه می یابد فرش ( کمان شیب )یا بدون گره می باشد که از سطح پائین تری نسبت به فرش گره دار برخورداراست ودر واقع فرش گره دار باید به عنوان فرش اصلی و نام آور کرمان شناخته شود . فرشی که این مجتمع تولید ، بافت و عرضه آن به جهان را سر لوحه ی کار خود قرارداده است . محققان عمر مفید فرش گره ای کرمان را نود سال تخمین زده اند ، چه بسا فرشهایی که هنوز پس از یک قرن همچنان استقامت و زیبایی روز اول را در خود حفظ کرده اند .

جهان به قالی اصل و اصیل کرمان و گره های محکم در تار و پود آن به عنوان سرمایه ای پایدار نگاه میکند که میتواند روز به روز به ارزش آن افزوده گردد .

آنچه فرش دستباف کرمان را سر آمد این هنر نموده است : تنوع طرح ، تعدد رنگ ، نزدیکی طیف رنگها به طبیعت ، استقامت پشم آن در مقابل کشش و سایش ، رنگرزی گیاهی مواد و ترکیب رنگی بسیار استادانه می باشد .