تبلیغات
گلیم و قالی کرمان

گلیم و قالی کرمان

گلیم • هنرمند() 
 • تاریخچه فرش کرمان

  تاریخچه فرش کرمان

  کرمان استانی واقع در مناطق مرکزی و خشک ایران هر چند سلسله کوههای نسبتاً بلند در سمت شمال غربی خود دارد ولی هیچ رودخانه پر آبی در آن جاری نیست همین کمبود آب و مناطق لم یزرع کوهستانی و شن زارهای این سامان، سبب شده تا بیشتر اهالی این منطقه به جای کشت و زرع، به هنر و صنعت قالیبافی روی آورند.این ناحیه از ایران از دیر باز یکی از مراکز مهم فرشبافی کشور ما به شمار می رفته و تاریخ فرشبافی کرمان به قرنها پیش و قبل از دوران صفویه می رسد. قطعه ای از یک تخته فرش بافته شده در این شهر که در موزه حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد نگهداری می شود بر سابقه ای لااقل در حد پانصد سال بافندگی در زمینه فرش های گره دار کرمان شهادت می دهد. در روند تاریخی قالیبافی کرمان می توان نقاط اوج و حضیض متعددی را سراغ گرفت بطوریکه هنر قالیبافی کرمان نقطه اوج خود را در زمان صفویه و مرحله حضیض خود را در اوایل دوره قاجاریه، یعنی زمانی که آقا محمد خان قاجار به لحاظ مساعدت اهالی کرمان با لطفعلی خان، دست به کشتار هولناک اهالی آن زد، سپری کرده است. بنابراین، به احتمال قریب به یقین هنر فرشبافی در کرمان، از زمان صفویه و با حمایت آنان در این منطقه نضج گرفته است. چه اسکندر خان منشی، مؤلف عالم آرای صفوی و منشی شاه عباس، در این کتاب به قالی کرمان اشاره دارد و شاردن نیز که در سالهای 1666 و 1672 میلادی به ایران مسافرت کرده، این موضوع را تأیید کرده است.
  اما با تمامی اینها از منابع و آثار تاریخی چنین بر می آید که عمده آثار این دوره کرمان منسوجات بوده است نه قالی. بطوریکه تا اواسط دوره قاجار، کرمان یکی مهم ترین و بزرگترین مراکز تولید انواع منسوجات به خصوص پارچه های ابریشمی بوده است که از مهمترین آنها شالهای پشمی و پارچه های ساده کرباس و پته های زیبا را می توان نام برد
  شروع انقلاب صنعتی و ورود انواع پارچه های نساجی و ماشینی، که منجر به کاهش تولید انواع منسوجات دستی گردید، عامل اصلی گرایش به هنر قالیبافی کرمان است. در واقع دوران بعد از انقلاب صنعتی اروپا، یکی از پر رونق ترین ادوار قالیبافی کرمان است. آقای یساولی معتقد است: حرفه قالیبافی در کرمان بطور جدی از قرن نوزدهم میلادی به همت تجار تبریزی شکل گرفت. آنان چون میزان تولیدات این منطقه را در جهت صدور به کشورهای اروپایی از طریق تبریز و ترکیه کافی نمی دانستند با ایجاد کارگاههای متعدد، آغازگر دوره ای درخشان از هنر قالیبافی این منطقه بودند. در اواخر دوره قاجاریه شرکت های خارجی و برخی از افراد محلی نقش حمایت کنندگی تجار تبریزی را عهده دار می شوند. این شرکت ها خود مستقلاً شروع به تولید فرش و به دنبال آن ترسیم نقشه های قالی نمودند. در همان زمان در حدود 150 طراح در فرش کرمان کار می کردند که برخی برای شرکت های مذکور و برخی بطور مستقل به کار نقشه کشی فرش مشغول بودند. بعدها به علت وقوع جنگ جهانی اول، بحرانهای اقتصادی سال 1929 میلادی و کسادی ناگهانی در بازارهای خارجی موجب توقف سفارشات خارجی شد و این امر رفته رفته کار قالیبافی کرمان را کند کرد. علیرغم رفع بحران در کشورهای اروپائی و امریکا، شرکتهای خارجی دیگر به اهداف گذشته شان تمایلی نشان ندادند. گر چه فرشبافی در کرمان دیگر آن رونق گذشته را نیافت، لیکن مردم قانع کرمان به حفظ دست آوردهای گذشته همت گماشتند و ویژگیهای خاص این حرفه را حفظ کردند.
  با تمامی این افت و خیزها امروزه نام کرمان با قالی آن مترادف است. فرشهایی که در این منطقه بافته شده زینت بخش موزه های معتبر جهان است. هنوز تمیزی و لطافت اجناس با نام قالی کرمان در ذهن اشخاص تداعی می کند

   

   

  ساختار

  اغلب قالی های کرمان از نوع خاص سه پود می باشد. به عبارتی بین رجهای بافت، 3 پود دیده می شود که اولی و سومی ضخیم و دومی نازک است. البته قالیهای دو پود اول ضخیم و پود دوم نازک نیز به طور پراکنده دیده می شوند.
  در محدوده جغرافیایی کرمان هر دو نوع گره قالی ایران کاربرد دارد در منطقه شهری باف کرمان، گره مورد استفاده گره فارسی است که در بافت قالیهای ظریف بکار می رود و در مناطق روستایی باف، هم گره فارسی و هم گره ترکی رایج است از طرفی دیگر گره های جفتی و در دهه های اخیر بی گره بافی (کمانش) هم در کرمان رایج شده است. این نوع بافت های تقلبی در فرش های جدید بافت کرمان و بی سلیقه گی برخی از بافندگانی که فرش های کم دوام با حاشیه ای کج و کوله و موج دار و شیرازه های زشت به بازار می فرستند باعث عقب افتادگی فرش خوش سابقه کرمان در بازارهای بین المللی شده است.
  مواد اولیه مصرفی در فرشهای کرمان چون بیشتر مناطق فرشبافی است و استفاده از پشم برای پرز و نخ پنبه ای برای تار و پود فرش رایج می باشد برای پرزها از پشم محلی استفاده می کنند که با دوام و دارای حالت ابریشمی بوده است ولی از آنجائی که تقاضا رو به افزایش رفته، آنها به پشم هایی که از خراسان و یا کرمانشاه وارد می شده و یا به پشم های خشک تر تبریز توسل جسته اند.
  در حال حاضر، در کرمان از دارهای عمودی (ایستاده) استفاده می شود که البته این دارهای عمودی از نوع چرخان می باشد و تنها در مناطق عشایری این استان است که دارهای افقی (خوابیده) به کار می روند. رجشمار فرشها نیز متغییر و از 35 تا 80 رج می باشد

   طرحهای رایج

  ابتدا نظری بر روند تطور و تکامل نقوش قالیهای کرمان خواهیم داشت که می توان آن را به سه دوره تقسیم کرد:
  1. دوره نخست یا عصر ترمه: این دوره همزمان با زوال شالبافی در کرمان است. در این زمان بازرگانان تبریز برای حفظ قالیبافی در نقاطی مانند هریس، تبریز، مشهد، اراک و کاشان کارگاههای قالیبافی دایر کردند و در برخی نقاط به قالیبافان محلی سفارشهایی دادندو در نقاطی مانند کرمان به خرید قالی پرداختند که این کار موجب گسترش قالیبافی در کرمان شد. طراحان قالی در کرمان در این موج تازه گسترش قالیبافی، طرحهایی براساس نقشه شالهای کرمان یعنی نگاره های "بته جقه" و کاربردهای گوناگون آن تهیه می کردند. کاربرد نام عصر ترمه به خاطرالهام گرفتن از همین شالهای ترمه می باشد.
  2. عصر بازگشت: این دوره در واقع دوره بازگشت به نقوش سنتی می باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و تغییر سلیقه بازار در آمریکا، تغییر اساسی در طرحهای کرمان بوجود آمد و نقش و نگاره های صفوی مورد تقلید هنرمندان کرمان قرار گرفت. نقشه های اسلیمی و گلهای شاه عباسی و نقشهای قاب قرآنی و ترنج و لچکهای انبوه رایج شد. در اواخر این دوره باز هم بعلت بحران اقتصادی در آمریکا و توقف خرید ها و سفارشات، شاهد تمایل طراحان به نقوش قبلی هستیم.
  3. عصر گوبلن: وجه تسمیه این دوره بخاطر تأثیر گرفتن نقوش قالیها از طرحهای فرانسوی بنام "گوبلن" می باشد، در واقع می توان گفت طرحهای قالی در این دوره اصالت خود را از دست می دهند. نقشهای "اوبوسن" و "ساونری" که همگی گوبلن خوانده می شوند، یکسر از فرانسه می رسید و بر دست نقاشان کرمانی باسمه برداری می شد و به کارگاه می رفت شاید بتوان گفت که در همین دوره است که موتیفی به نام "گل فرنگ" وارد قالی های ایران می شود

  بطور کلی آنچه موجب شهرت طرحها و نقوش کرمان شده است، استفاده از موتیفهای بسیار ریز که بصورت گسترده در زمینه قالی پخش شده اند و یک طرح پرکار را بوجود آورده اند. نکته قابل ذکر دیگر این است که طراحان کرمانی از نقوش گل و برگ و درخت استفاده کرده و می کنند و بسیاری از صاحب نظران معتقدند که شرایط اقلیمی و محیط کویری کرمان سبب گردیده تا طراح کرمانی با به تصویر کشیدن گلها و گیاهها، کمبود آنان را در ذهن خود جبران سازد. در مورد طرحهای رایج امروزی در کرمان نویسندگان کتابهای "مقدمه ای بر شناخت قالی ایران" و "فرشنامه ایران" معتقدند که این طرحها عبارتند از: طرحهای خوشه انگوری، سبزیکار چمنی، گلدانی و درختی، ستونی 33 پل، برگ چغندری، قاب قرآنی، بته جقه ای، لچک ترنج کف ساده و همچنین نقشه های گل فرنگ و گوبلن و یا نقشه های شکارگاه و افشان، بازوبندی، خشتی و ...
  آقای "تورج ژوله" نویسنده کتاب "پژوهشی درفرش ایران" طرحهای متداول کرمان را چنین تقسیم بندی می کند:
  طرح سبزی کار
  طرحهای تصویری که اغلب بهترین آنها در حوزه قالیبافی راور بافته شده و می شوند.
  طرحهای افشان به ویژه افشان شاه عباسی که شاید بهترین آنها در دوره معاصر حاصل قلم توانای طراحان خاندان شاهرخی بوده باشد و از دیگر طرحهای معروف کرمان نقوش قاب قرآنی، انواع درختی و گلدانی تلفیقی و همچنین انواع گل فرنگ می باشد.
  این روزها کشورهایی چون چین با تقلید استادانه ای از نقشه های قدیمی و جالب کرمان، فرشهایی با بافت بسیار شسته رفته و با پشمهای مرغوب و رنگهای درخشان احتمالاً با استفاده از تکنیکهای کامپیوتری به بازارهای غرب می فرستند که تهدیدی بسیار جدی برای آینده فرش کرمان شده است

   

   

  رنگ بندی

  همانگونه که قبلاً ذکر شد، رنگهای مورد استفاده در قالیهای کرمانی یکی از دلایل شهرت این قالیها می باشد که علاوه بر استفاده از رنگهای باثبات و گیاهی، دارای ترکیب بندی رنگی بسیار قوی نیز می باشند.
  در قالیهای مرغوب کرمان بطور معمول حداقل 15 رنگ و در قالیهای نفیس تا 30 رنگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از لحاظ رنگ آمیزی، فرش کرمان یکی از متنوع ترین و شادترین فرشهای ایران محسوب می شود. لاکی سیر و روشن، بژ، عنابی، مسی، آبی سیر و روشن، سرمه ای، صورتی، و سبز سیر و روشن از مهمترین رنگهای مورد استفاده در قالیهای کرمان می باشند

   رنگرزی

  شهرت عمده فرشهای کرمان بخاطر رنگرزی آن می باشد، کرمان تنها مرکز قالیبافی در ایران است که در آن تقریباً به کلی مواد رنگ آمیزی بیگانه تحریم شده اند. رنگهای به کار رفته بسیار متنوع هستند اکثراً این رنگها که تا گذشته نزدیک در کارگاههای رنگرزی برای مصارف شالبافی و قالیبافی بکار می رفتند از سری رنگهای طبیعی بودند ولی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم مقداری رنگهای جوهری به کارگاههای رنگرزی آن راه یافت . رنگهای گیاهی مورد استفاده عبارتند از: نیل (ترکیبی)، قرمز دانه، روناس، پوست گردو، پوست انار، برگ مو، بوریا و حنا. همانند بقیه نقاط ایران، در کرمان هم، زاج تنها ماده ثابت کننده ای است که در رنگرزی خامه قالی مورد استفاده قرار می گیرد

   ابعاد

  آقای تورج ژوله در کتاب خود (پژوهشی در فرش ایران) چنین می آورد: ابعاد فرش کرمان چندان متنوع نیست و گرایش به بافت فرشهای کوچک مانندذرع و نیم و دو ذرع کمتر است. اما ابعاد 3 2 و 5/35/2 و 43 متری و بزرگتر در میان قالیهای قدیم و جدید کرمان بسیار زیاد است. بافت کناره نیز در کرمان چندان متداول نبوده است. در سالهای اخیر ابعادی همچون خرک (تقریباً 60120 سانتی متر) و همچنین پشتی و روکش صندلی و مبل نیز رواج زیادی یافته است.
  اما در کتاب "مقدمه ای بر شناخت قالی ایران"، "یساولی" نظری خلاف نظر آقای ژوله دارند ایشان معتقدند: قطع قالیهای کرمان بسیار متنوع است و از قالیچه های کوچک 9/06/0 متر تا قالیهای بزرگ 47 متر در تغییر است

   

   

  وضعیت فعلی

  طراحان: بیشتر محققان، شروع طراحی قالی را در کرمان مرهون خاندان مشهور "شاهرخی" می دانند.محسن خان، پیشکسوت نقاشان قالی کرمان به کار نقاشی مینیاتور قلمدان، اشتغال داشت. او که ابداع کننده سبک نقطه زنی است، با طرح اولین نقش قالی تا آخر عمر قلم از کف ننهاد و حسن خان پسر و شاگرد او و معلم ثانی نقاشان قالی کرمان در طول زندگی پربارش بیش از هزاران نقش قالی را ابداع کرد. علاوه بر آنها امیر خان شاهرخی، احمد خان شاهرخی و پسرانش حسین و حسن خان مشهورترین طراحان کرمان می باشند. شکر الله پاک گوهر، رضا خان رند، محمود ارجمند، محمد سام، حسن رسولی، میرزا علیرضا مایل و ... از دیگر طراحان مشهور و معاصر کرمان بوده اند. علاوه بر اینها در کتاب "مقدمه ای بر شناخت قالی ایران" تعدادی دیگر از طراحان کرمان معرفی شده اند که عبارتند از: شیخ رمضان میر سرجانی، استاد کاظم، احمد خان، احمد علی خان، کربلائی اکبر فدائی، کاشی نقاش، حاج محمد جعفر، عزیز الله بهارستانی، راوی از جمله در گذشتگانند که هر کدام از اینان هزاران طرح را به تصویر کشیدند و شاگردان زیادی را پروردند. هنرمندانی چون: محمد علی شاهرخی (پسر حسن خان) اکبر بهارستان پسر عزیز بهارستان، عباس سروری شاگرد او و احمد کیوان و علی صوتی، محمود رسولی که همه اینها اکنون دست اندرکار طرح نقش قالی اند.
  تولید کنندگان: از میان تولید کنندگان فرش کرمان احمد یزدان پناه (دیلمقانی)، محمد ارجمند کرمانی (ملقب به سلطان قالی کرمان) برادران رشید فرخی، برادران اژدری و ژان تیمور یاناکی از بزرگترین تولید کنندگان فرشهای قدیم کرمان بوده اند. ابوالهادی، فتحی، یظهری و وزیری از مهمترین تولید کنندگان فعلی فرش شهری باف استان کرمان می باشند. شرکت سهامی فرش ایران نیز با بیش از شصت سال سابقه از قدیمی ترین تولید کنندگان اصیل کرمان می باشد • هنرمند() 
 • قالی کرمون

  مثل قالی کرمون

  هرچی پا می خوری بهتر می شی !

  ایران طی قرنهای متمادی به عنوان سرزمین بافندگان فرشهای زیبا و بدیع شهرت جهانی یافته است .قالی های بافت کرمان در ایجاد ، تداوم و اوج این شهرت نقش بسزایی داشته اند بطوریکه نام کرمان با قالی کرمان عجین شده و کرمان را با قالی کرمان می شناسند . در استان کرمان همچون سایر نقاط ایران ، قالی به دو گونه بافته می شود . فرشهایی که کارکردشان جلوه گری در خانه های شهر نشینان است ، طرح این گونه فرشها حاصل تراوش ذهن استادان هنر مند و تار و پودشان قوام یافته ی پنجه های سِحر آفرین بافندگان میباشد و عموماً در مناطق مختلف شهرهای کرمان ، راور ، رفسنجان ، شهداد ، گلباف ، اندوهجرد ، راین ، زرند و ساردوئیه تولید می گردند . نقش گل محمدی دارای بالاترین بسامد در طراحی فرش کرمان است که معروفترین کارکرد آن در طرح های سبزیکارراور و قالی گل سرخی اسفندقه مشاهده می گردد .از مشهور ترین نقش های بافته شده در کرمان میتوان به طرح های قاب قرآنی ، ستونی ، قابی ، خشتی ، گلدانی ، سرام ،عطیه ، جنگلی ، شکارگاه ، انواع لچک ترنج های زیبا و سبزیکاریهای راور اشاره نمود .

  فرش دستباف (قالی) کرمان با دونوع گره فارسی و ترکی بافته می شود . اهمیت ، مقاومت و پایداری قالی کرمان تا به حدی است که در ادبیات عالم آرای ایران زمین نیز رسوخ کرده وضرب المثلی که عنوان این مقاله است بیانگر این حقیقت می باشد . قالی در کرمان به دو صورت، گره ای (کمان بالا ) و بدون گره ( کمان شیب ) بافته می شود . فرش ( کمان بالا ) با بافت گره ای ، فرش اصیل و اصولی کرمان است که ضرب المثل معروف نیز در خصوص ارزش و اهمیت این نوع بافت رقم خورده است . اکنون بیشترین فرش که تحت نام قالی کرمان به بازارها راه می یابد فرش ( کمان شیب )یا بدون گره می باشد که از سطح پائین تری نسبت به فرش گره دار برخورداراست ودر واقع فرش گره دار باید به عنوان فرش اصلی و نام آور کرمان شناخته شود . فرشی که این مجتمع تولید ، بافت و عرضه آن به جهان را سر لوحه ی کار خود قرارداده است . محققان عمر مفید فرش گره ای کرمان را نود سال تخمین زده اند ، چه بسا فرشهایی که هنوز پس از یک قرن همچنان استقامت و زیبایی روز اول را در خود حفظ کرده اند .

  جهان به قالی اصل و اصیل کرمان و گره های محکم در تار و پود آن به عنوان سرمایه ای پایدار نگاه میکند که میتواند روز به روز به ارزش آن افزوده گردد .

  آنچه فرش دستباف کرمان را سر آمد این هنر نموده است : تنوع طرح ، تعدد رنگ ، نزدیکی طیف رنگها به طبیعت ، استقامت پشم آن در مقابل کشش و سایش ، رنگرزی گیاهی مواد و ترکیب رنگی بسیار استادانه می باشد . • هنرمند() 
 • هنر رفوگری

  هنر رفوگری مکمل هنر فرشبافی است که بعداز هنر قالی بافی به وجود آمده. کار رفوگر، مرمت و بازسازی و همچنین تزیین فرش است. رفوگری از نظر کلی شامل مراحل: شیرازه دوزی، پل سازی، گلیم بافی، بیدخوردگی، سوراخ شدگی وپارگی، رنگرزی و … می باشد.

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

   

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

   

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

   

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

  عکسهایی از یک کارگاه قالیشویی

   

   

 • هنرمند() 
 • تاریخچه فرش راور کرمان

  تاریخچه فرش راور کرمان

  برطبق نظر اکثر کارشناسان هنری، هویت و اعتبار فرش ایران مدیون فرش کرمان و اعتبار فرش کرمان مدیون فرش راور است. اگر چه قدیمی ترین فرش راور قدمتی بیش از چند صد سال ندارد، اما بررسی طرح ها و ویژگی های بافت قالی راور، سابقه ای نزدیک به یک هزاره را برای آن رقم می زند.

  وجود قدیمی ترین نوع گره به کار رفته در فرش راور ثابت می کند که این منطقه در حفظ یکی از ویژگی های بافت فرش های کهن سهم مهمی داشته است. اگرچه امروزه می دانیم فرش های کهن ایران با شیوه گره به کار رفته در فرش راور بافته می شوند. همچنین استفاده از سه پود بین هر رج بافت را که از خصوصیات فرش های کهن است را هنوز می توانیم در قالی راور مشاهده کنیم. کرمان و راور در اوایل دوران صفوی همچنان به عنوان یک ناحیه بزرگ صنعت شالبافی در ایران به شمار می رفتند و کارهای هنرمندان آنها در کشورهای اروپایی طرفداران زیادی داشت، ولی پس از آنکه کاربرد شال به روش های قبلی منسوخ شد مردم راور بیش از گذشته به قالیبافی روی آوردند.


  اولین پایه گذاران کارگاه های قالی بافی در راور کرمان

  افرادی همچون: "عباس خان نخعی"، "پنجعلی خان نخعی"، "احمد یزدانی پناه" مشهور به دیلمقانی، "یاور"، "یاسایی" و "نیازمند" و همچنین شرکت های خارجی مانند: کمپانی شرق، بیکو و عطیه بروس مالکیت کارگاه های قالی بافی در راور را در دست داشتند.


  دوران طلایی قالی راور کرمان

  از دهه سی تا دهه پنجاه قالی بافی در راور بهترین دوران خود را سپری کرد و پس از اینکه کتاب فرش ایران در سال 1948 میلادی به چاپ رسید، تعداد دارهای قالی در منطقه راور به عدد بالایی حدود 4000 رسید. قالی بافی راور تا اواخر دهه شصت به همان جنب و جوش خود ادامه داد، اما در دهه هفتاد به یکباره قالی بافی در این منطقه به دلایل مختلف از جمله کاهش قیمت ها در بازارهای داخلی و خارجی دچار کاهش چشمگیری شد. تا اینکه در چند سال اخیر مجدداً با بهتر شدن وضع بازارهای فرش توجه بیشتری به این هنر کهنسال شده است.

  برتری فرش راور کرمان

  از دلایل برتری فرش راور نسبت به فرش کاشان این است که هنرمند کرمانی هیچ گاه خود را محدود به قوانین ناشناخته فرش نکرد و همواره از نقش ها و رنگ های وسیع استفاده کرد و همیشه به عنوان بزرگترین سنت شکن فرش ایران شناخته شده است. گاهی برای بقای خود و هنرش حاشیه را از متن کار خود حذف کرد، گاهی هم کارش را آنقدر ساده ارائه کرد که از آرامشش سبکی جدید شکل گرفت.


  نفیس ترین قالی راور کرمان

  یکی از نفیس ترین قالی های راور تحت عنوان «درختی سبزیکار» در حدود170 سال پیش بافته شده است.


  افتخارات جهانی فرش راور کرمان

  از افتخارات جهانی فرش راور می توان به بافت فرش جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و همچنین رکورد زنی یک فرش باف راور در یک گالری در لندن به قیمت حدود 10 میلیارد تومان اشاره کرد، و اینکه شبکه تلویزیونی فرش ایتالیا اساس کار خود را بر فرش راور ارائه کرده است.


  رنگهای قالی راور کرمان

  از لحاظ رنگ آمیزی قالی راور از شاد ترین قالی های ایران به شمار می رود. و یکی از دلایل شهرت قالی راور استفاده از رنگ های گوناگون در آن بوده است. طیف رنگی قالی راور حدود 30 رنگ می باشد. رنگها در گویش راور و کرمان با نامهای خاصی شناخته می شود.


  رایج ترین رنگ های فرش راور کرمان

  1-لاکی : قرمز تیره

  2-آبی : آبی تیره

  3-دوغی : آبی روشن

  4-فیروزه ای : آبی فیروزه ای

  5-چینی : سبز تیره

  6-یشمی : سبز چمنی

  7-نخودی : زرد روشن یا کمرنگ

  8-بید مشکی : رنگ اخرایی یا طلایی

  9-قهوه ای : قهوه ای تیره

  10-دارچینی یا زارچینی : قهوه ای روشن یا رنگ دارچین

  11-بادامی : رنگ پوست بادام

  12-گلخاری : رنگ صورتی تیره یا رنگ گل گیاه خار شتر

  13-چهره ای : صورتی روشن

  14-سفید : سفید

  15-سنجدی : سبز روشن (رنگ برگ درخت سنجد)

  16-فولادی : رنگ فولاد به رنگ تیره

  17-مشکی : سیاه

  18-جزی و سوسنی : رنگ بنفش

  با توجه به سابقه درخشان و قدمت فرش های شهر کرمان و به ویژه راور، این فرش ها زینت بخش بسیاری از کاخ ها در دوره های مختلف تاریخی بوده است.

  در کاخ اختصاصی نیاوران نیز شش نمونه از نفیس ترین و قدیمی ترین این فرش ها به چشم می خورد که مربوط به اواخر دوره قاجار هستند، و در سرسرای کاخ در معرض نمایش می باشند.

  - فرش مشاهیر/ بافت راور کرمان/ نخ و پشم/80 رج/ ابعاد: 38/3 × 30/5 متر

  - قالیچه/ بافت راور کرمان/ 70 رج/ طرح گلدانی/نخ وپشم/ ابعاد: 61/2 × 51/1 متر

  - قالیچه با طرحی از داستان شیخ صنعان و دختر ترسا/ بافت راور کرمان/ نخ و پشم/ 90 رج/ ابعاد: 01/2 × 58/1 متر

  - فرش سلاطین(تصاویر پادشاهان اسطوره ای شاهنامه)/ بافت راور کرمان/ نخ و پشم/ 50 رج/ ابعاد: 73/2 × 57/3 متر
 • هنرمند() 
 • مدیر وبلاگ : مرجان کرمانی

  مرجان کرمانی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :